Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Drogie członkinie i członkowie PTB,
W imieniu Zarządu zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PTB,
które odbędzie się w środę 5 października
 
Pierwszy termin- 18:30
Drugi termin – 19:00
Miejsce: Świerkowa 1, MOK – sala mieszkańca 
 Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie ważności Zebrania do podejmowania uchwał
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
8. Przyjęcie uchwałą sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok
9. Przyjęcie uchwałą  sprawozdania finansowego za 2021 rok.
10. Dyskusja nad tym czy i kiedy organizujemy Podkowiańską Dychę w 2023
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie Walnego Zebrania
 
Kilka dni przed spotkaniem wyślemy sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe oraz projekty uchwał aby członkowie PTB mogli się z nimi wcześniej zapoznać. 
 
Do zobaczenia w przyszłym tygodniu,
 
Jacek Bełdowski
Prezes Stowarzyszenia
Podziel się

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PTB

Zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PTB, które odbędzie się
w poniedziałek 20 września o 18:30. 
Miejsce zebrania do potwierdzenia. Czekam na potwierdzenie z MOK-u. 
 
Spotkanie potrwa ok 1-1,5h w zależności czy będzie kworum w pierwszym terminie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie ważności Zebrania do podejmowania uchwał
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 rok
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
8. Przyjęcie uchwałą sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok
9. Przyjęcie uchwałą  sprawozdania finansowego za 2020 rok.
10 . Zamknięcie Walnego Zebrania
 
Jacek Bełdowski
Prezes Stowarzyszenia
Podziel się

Walne Zebranie Członków i Członkiń PTB

Czas na doroczne Walne Zgromadzenie, które zwołuje w imieniu zarządu w dniu 30 września o godz 19.00 w trybie on-line.
UWAGA – kończy się także kadencja władz Stowarzyszenia – Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Porządek zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Wybór komisji skrutacyjnej
6. Opinia Komisji Rewizyjnej odnośnie przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2019
7. Sprawozdanie Zarządu z działań w roku 2019
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019
9. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2019
10. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działań w roku 2019
11. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
12. Wybory Nowego Zarządu.
13. Wybory Nowej Komisji Rewizyjnej.
14. Inne sprawy
15. Zamknięcie Zebrania
Jacek Bełdowski
Prezes PTB
Podziel się

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PTB

Szanowni,

Niniejszym w imieniu Zarządu PTB zwołuję Nadzwyczajne Walne Zebranie członków PTB. Potrzebujemy jako Zarząd zgody Stowarzyszenia na zaciąganie zobowiązań finansowych ponad kwotę 1000zł wymienioną w statucie aby móc zrealizować działania związane z Dychą i MMO.

Termin: 18 marca 2020 czerwca, godzina 19:00
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1 (sala – klub mieszkańca)
Porządek zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Wybór komisji skrutacyjnej
6. Głosowanie nad uchwałą pozwalającą Zarządowi na zaciąganie zobowiązań finansowych związanych z VIII Podkowiańską Dychą i Maratonem Miast Ogrodów do kwoty 60.000zł.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie – zgodnie ze Statutem – po 30 minutach odbędzie się Walne Zebranie w drugim terminie.

Jacek Bełdowski
Prezes PTB

Podziel się

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe

Zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Termin: wtorek 25 czerwca, godzina 19:45
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1 (sala – klub mieszkańca)
Porządek zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Wybór komisji skrutacyjnej
6. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej
7. Opinia Komisji Rewizyjnej odnośnie przedłozonego przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2018
8. Sprawozdanie Zarządu z działań w roku 2018
9. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2018
10. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działań w roku 2018
11. Zamknięcie Zebrania

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie – zgodnie ze Statutem – po 30 minutach odbędzie się Walne Zebranie w drugim terminie.

Jacek Bełdowski – Prezes Stowarzyszenia w imieniu
Zarządu PTB
Podziel się

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe

Zapraszam na Nadzwyczajne Walne Zebranie.
Termin: środa 21 listopada, godzina 19:00
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1 (sala – klub mieszkańca)
Porządek zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Podjęcie uchwały upoważniającej Zarzad PTB do zaciągania zobowiązań w imieniu PTB w celu organizacji VII Podkowiańskiej Dychy
6. Wybór zespołu do organizacji VII Podkowiańskiej Dychy.
7. Zakończenie Walnego Zebrania.

 W przypadku braku kworum w pierwszym terminie – zgodnie ze Statutem – po 30 minutach odbędzie się Walne Zebranie w drugim terminie.
Po Walnym ekipa organizująca VII Dychę będzie miała pierwsze robocze spotkanie.
 Zarząd Stowarzyszenia PTB
Podziel się

Szósty bieg cyklu Maraton Miast Ogrodów

Zapraszamy na szósty bieg cyklu Maratonu Miast Ogrodów 14 Października do Lasu Młochowskiego. Start jak zawsze o 11.00. Zapisujcie się on-line!:  https://www.e-gepard.eu/show-contest/605.

Aby pokonać dystans 5 km zawodnicy przebiegną dwa razy 2,5km pętlę. Trasa w większości po drogach pożarowych i utwardzonych duktach leśnych. Jest jeden krótki „odcinek specjalny”, który udaje Saharę. Poczujecie się przez chwilę jak na Maratonie Piasków tylko bez skorpionów.

Zbiórka w Otrębusach pod lasem na skrzyżowaniu ulicy Piaseckiego i Jeżynowej (za szkołą w Otrębusach prosto do końca).

Tym razem dodatkowe nagrody dla zwycięzców – plecaki od Fundacji Wcześniak a dla Pań fundacyjne maskotki.

 

Podziel się

Dziękujemy za recenzje Biegu

Featured Image

Dziekujemy Paniom Lilianie i Agacie oraz trzem Panom Marcinom, Maciejowi, Rafałowi i Pawłowi za nadesłanie recenzji V Podkowiańskiej Dychy. Wasze opinie są dla nas ważne. Recenzenci najbardziej docenili: organizację biegu, Miasteczko Biegowe, „kurtyny wodne” na trasie biegu i trasę. Wśród spraw wymienianych najczęściej do poprawy znalazł się brak nagród za II i III miejsce w kategoriach wiekowych. Nagrodę za najbardziej wyczerpującą recenzję – kartę podarunkową o wartości 100zł do sieci sklepów Decathlon – postanowiliśmy przyznać pani Agacie Grochowskiej. Gratulujemy

!

Podziel się

Najbliższy bieg w ramach Maratonu Miast Ogrodów – 25 czerwca

Kolejny (bezpłatny) bieg w ramach Maratonu Miast Ogrodów odbędzie się 25 czerwca w Lesie Młochowskim. Start o godzinie 11.00. Prosimy o przybycie wcześniej w celu odebrania numerów startowych i chipów. Rejestracja do biegu aktywna tutaj

Dystans 5km (dwie pętle po 2,5km). Start u zbiegu ulic Jeżynowej i Piaseckiego. Na tyłach Matecznika Mazowsza. Można tam dojechać samochodem (Uwaga: nie zbyt wiele miejsc do parkowania i są to drogi leśne) Zachęcamy do przybycia rowerem lub zostawienia samochodu np przy szkole w Otrębusach i podejścia kilkuset metrów piechotą.

Poniżej orientacyjna mapka biegu.

Character trasy(opis dotyczy jednej pętli, którą biegniemy dwa razy): Dukty leśne, zaczynamy od długiej kilometrowej prostej po bardzo wygodnej drodze pożarowej w lesie (odcinek Formuła 1:), Potem do 2km leśne przecinki w miarę wygodne, a następnie ok 200-300m leśnego duktu z miękkim podłożem (coś a la Paryż Dakar :). Ostatnie 200 m znowu wygodna przecinka.

Zapraszamy do Lasy Młochowskiego.

 

Podziel się