Rezygnacja z funkcji Prezesa PTB

Featured Image

Podkowa Leśna 12.01.2015r.

Szanowni Państwo, Członkowie Podkowiańskiego Towarzystwa Biegowego i 8Sympatycy!

Chciałbym serdecznie podziękować za powierzenie mi pełnienia zaszczytnej funkcji Prezesa Zarządu. Moja rezygnacja, wynika z powierzonej mi przez mieszkańców nowej roli -Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. W związku z przyjętymi przeze mnie zasadami etycznymi, uważam połączenie tych dwóch funkcji za niemożliwe i trudne do pogodzenia, szczególnie biorąc pod uwagę możliwość pozyskiwania środków publicznych przez organizację, jaką jest PTB (konflikt interesów). Towarzystwo na stałe wpisało się w działania społeczne Podkowy pobudzając mieszkańców do aktywniejszego uczestnictwa w lokalnej społeczności, urozmaiciło ofertę kulturalną i sportową. Podkowiańska Dycha stała się sztandarowym wydarzeniem w mieście, a Stowarzyszenie jednym z prężniej działających. Dziękuję za dotychczasową współpracę, życzliwość i ogromne wsparcie. Życząc nowemu Zarządowi samych sukcesów, pozostaję do dyspozycji jako członek Stowarzyszenia.

                                                                                                       Artur Tusiński

Sprawozdanie Prezesa Zarządu PTB Artura Tusińskiego z działalności PTB przygotowane w związku z rezygnacją z pełnionej funkcji. KLIKNIJ

Podziel się