Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PTB

Zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PTB, które odbędzie się
w poniedziałek 20 września o 18:30. 
Miejsce zebrania do potwierdzenia. Czekam na potwierdzenie z MOK-u. 
 
Spotkanie potrwa ok 1-1,5h w zależności czy będzie kworum w pierwszym terminie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie ważności Zebrania do podejmowania uchwał
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 rok
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
8. Przyjęcie uchwałą sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok
9. Przyjęcie uchwałą  sprawozdania finansowego za 2020 rok.
10 . Zamknięcie Walnego Zebrania
 
Jacek Bełdowski
Prezes Stowarzyszenia
Podziel się