Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Drogie członkinie i członkowie PTB,
W imieniu Zarządu zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PTB,
które odbędzie się w środę 5 października
 
Pierwszy termin- 18:30
Drugi termin – 19:00
Miejsce: Świerkowa 1, MOK – sala mieszkańca 
 Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie ważności Zebrania do podejmowania uchwał
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
8. Przyjęcie uchwałą sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok
9. Przyjęcie uchwałą  sprawozdania finansowego za 2021 rok.
10. Dyskusja nad tym czy i kiedy organizujemy Podkowiańską Dychę w 2023
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie Walnego Zebrania
 
Kilka dni przed spotkaniem wyślemy sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe oraz projekty uchwał aby członkowie PTB mogli się z nimi wcześniej zapoznać. 
 
Do zobaczenia w przyszłym tygodniu,
 
Jacek Bełdowski
Prezes Stowarzyszenia
Podziel się