Rowerowy Rajd Wolności

 

rajd na stronę

Rowerowy Rajd Wolności

W związku z ważną rocznicą – 25 przemian ustrojowych,podjęliśmy we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie Podkowy Leśnej, działania mające na celu integrację międzypokoleniową i edukację historyczną. Na szczególne podkreślenie zasługuje partnerstwo Szkoły Podstawowej nr 2 Klubu Inteligencji Katolickiej – jednej z pierwszych szkół niepublicznych, która obchodzi w tym roku swoje 25 lecie istnienia i jest niewątpliwie żywym znakiem przemian ustrojowych w Podkowie Leśnej. W sobotę 7 czerwca 2014r. odbył się rodzinny Rowerowy  Rajd Wolności, nad którym patronat objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Naszym punktem startowym było przypomnienia działalności ks. Leona Kantorskiego oraz roli podkowiańskiego Kościoła w odzyskaniu wolności. Następnie przejechaliśmy przez miejsca działalności tajnych radiostacji, drukarni, koncertów, spotkań. W wydarzeniu, jako prelegenci wzięły udział osoby, które swoją postawą przyczyniły się do zmiany systemu bądź były „świadkami historii”: Grzegorz Dąbrowski, Zofia Broniek, Anna Kalinowska, Jan Borowiec, Wojciech Skowron. Wśród osób, którym poświęciliśmy garść wspomnień znalazł się niedawno zmarły Bohdan Skaradziński i Jan Jarco – Honorowi Obywatele Podkowy Leśnej. Przypomnieliśmy też wydarzenia, jakie zaszły w Polsce w wyniku konsekwencji zmian ustrojowych: wejście do Unii Europejskiej oraz przyjęcie do NATO oraz Europie – zburzenie muru berlińskiego. Happeningowy charakter imprezy nadał wydarzeniu bardzo atrakcyjną i łatwo przyswajalną dla dzieci i młodzieży formę. Sam pomysł przejazdu rowerami związany jest z aktywnością, w której mogły uczestniczyć całe rodziny: dziadkowie, rodzice i dzieci, wzbogacając swoją wiedzę historyczną i społeczną, jednocześnie dbając o rozwój fizyczny i integrację międzypokoleniową. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna przygotowało folder poświęcony działalności opozycyjnej ks. Leona Kantorskiego, który otrzymali wszyscy uczestnicy rajdu.

Ogromnie cieszy nas fakt, że przyjęta przez nas dość innowacyjna formuła przekazywania faktów historycznych, spotkała się z tak ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Podkowy i miejscowości ościennych. Wśród licznie przybyłych osób, znaleźli się reprezentanci czterech pokoleń.

Wydarzenie było organizowane w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody i akcji Polska Na Rowery.Plakat Rowerowy Rajd Wolności

 

ROWEROWY RAJD WOLNOŚCI

PATRONAT PREZYDENTA RP BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

25_lat_czerwony-01-17 CZERWCA 2014 PODKOWA LEŚNA
Z OKAZJI 25 LECIA WOLNYCH WYBORÓW

7 czerwca 2014 r. w Mieście Ogrodzie Podkowie Leśnej organizujemy rodzinny rajd rowerowy, uwzględniający miejsca istotne w „dochodzeniu do wolności” oraz kalendarium wydarzeń ostatnich 25 lat. Wybory 4.06.1989r. to początek ogromnej zmiany nie tylko w naszym kraju, ale i w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Wtedy w poczuciu wspólnoty zaczęliśmy tworzyć demokrację. Chcąc uczcić radość i dumę z odniesionego zwycięstwa organizujemy Rowerowy Rajd Wolności.

Start o godz. 11.00 – Kościół św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej.

Celem imprezy jest integracja międzypokoleniowa, z akcentem edukacji historycznej oraz propagowanie turystyki rowerowej, jako atrakcyjnej formy wypoczynku.

 Co planujemy?rowery (2)

Przewidujemy, że w naszym wydarzeniu weźmie udział bardzo dużo osób, w  tym licznie dzieci i młodzież.

Przygotowaliśmy szereg atrakcji :

  •   Przejazd przez kilka punktów ważnych z punktu dochodzenia do wolności (miejsca tajnych radiostacji, drukarni, koncertów, spotkań)
  • Zburzenie „muru berlińskiego” wybudowanego wcześniej przez młodzieżrow dzieci
  • Przejazd przez „bramę” wejścia do Unii Europejskiej
  •  Punkt NATO
  •  Uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne związane z wydarzeniami historycznymi.
  •   Dzieci dostaną odblaski.
  •   Nagrody do wylosowania wśród uczestników rajdu.

W organizację będzie zaangażowana młodzież z podkowiańskich szkół.        Wydarzenie jest organizowane w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody i akcji Polska na rowery.Polska_na_rowery_300dpi_200px


Partnerzy wydarzenialogoTPMOPL

  • Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – stowarzyszenie o przedwojennej tradycji, hołdujące wartościom historycznym i kulturowym.
  • Szkoła samorządowa i szkoły społeczne w Podkowie Leśnej.
Podziel się