Kategoria „Samorządowiec”

Featured Image

W roku 2017 kontynuujemy kategorię Samorządowca wprowadzoną w poprzedniej edycji imprezy.  Na potrzeby Biegu przyjmuje się następującą definicję: Samorządowcem są osoby wybrane – radni a także tzw. samorząd pomocniczy (sołtys i rady sołeckie, wybierane przez zebrania wiejskie) a także pracownicy samorządowi – osoby zatrudnione w urzędach gminnych, powiatowych i marszałkowskich oraz jednostkach podporządkowanych administracji samorządowej na podstawie umowy o pracę, wyboru lub powołania, w świetle przepisów ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Zapraszamy do rywalizacji. Dla Pierwszych trzech zawodniczek i zawodników czekają puchary i nagrody

Podziel się